Nasza redakcja

Skład naszej redakcji:
Ksiazeem - założyciel, 
redaktor, pomoc24, dział
reklamy.
unsuniitable. - Redaktor naczelny
Revealed -
Zast. redaktora naczelnego.
Imprezowicz! - Redaktor,
pomoc24
TimikSupport - Nasze oficjalne
konto na Timiku.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW